Świadczymy usługi doradcze dla firm z sektora transportu. Sporządzamy odwołania od decyzji ITD i PIP, przeprowadzamy audyty prawne dokumentacji. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów przewozu i odszkodowań jak również niezapłaconych wierzytelności.

Nasz zespół od dawna związany jest z branżą transportową. Obecnie właściciele firm transportowych znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji związanej z szeregiem wymogów prawnych, odnoszących się do prowadzenia tego typu działalności, zarówno w zakresie posiadania odpowiednich licencji na sam przewóz, jak również obostrzeń dotyczących pracy kierowców, czy też pojawianiem się nowych przepisów UE, do których stosowania są zobowiązani świadcząc usługi transportowe na terenie Państw należących do UE. Dodatkowe problemy rodzi interpretacja przepisów unijnych, rozporządzeń i dyrektyw. Śledzimy zmiany w prawie, bierzemy udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach w tym przedmiocie, aby móc proponować Państwu najskuteczniejsze rozwiązania.

Podejmujemy się kompleksowej obsługi prawnej Państwa przedsiębiorstwa nie tylko w zakresie spraw związanych stricte z transportem ale również pozostałych zagadnień, takich jak tworzenie wzorów dokumentów, regulaminów, umów, negocjowania terminów płatności z kontrahentami, reprezentacji przed sądami i organami administracji publicznej.

Chętnie poznamy Państwa problemy, zapraszamy do kontaktu.