Osoby pracujące w naszym zespole od lat pomagają swoim klientom w wyborze optymalnych rozwiązań, jakie w danych okolicznościach są możliwe do uzyskania. Służymy pomocą w zakresie wielu dziedzin życia dotyczących m.in. majątku, finansów, nieruchomości, stosunku pracy, czy też spraw rodzinnych poprzez konsultacje prawne, opiniowanie umów, reprezentację przed sądami i innymi organami. Podejmujemy się pomocy zarówno osobom, które dopiero planują podjęcie konkretnych działań jak również tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

W przypadku konsultacji prawnych odbywających się w siedzibie kancelarii, przeprowadzamy rozmowę z klientami, podczas której możemy uzyskać wszystkie informacje, jakie są niezbędne do kompleksowej oceny prawnej danej sprawy. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy, dokonujemy jego zestawienia z przepisami prawnymi i proponujemy Państwu najlepsze rozwiązania.

Sporządzamy pisma sądowe (w tym pozwy, wnioski, apelację, skargi jak również odpowiedzi na pisma), opiniujemy umowy, regulaminy i inne dokumenty, reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Zajmujemy się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, prawa pracy i prawa ochrony konsumentów, opiniujemy umowy na zakup nieruchomości deweloperskie i z rynku wtórnego. Poniżej przykładowe zagadnienia z dziedzin prawa, będących przedmiotem naszej działalności.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że szereg sytuacji życiowych może uniemożliwić Państwu skorzystanie z tradycyjnej formy kontaktu z prawnikiem w postaci konsultacji w siedzibie kancelarii. Wielu naszych klientów mieszka na co dzień poza granicami Polski, co uniemożliwia bezpośredni kontakt. Mając to na uwadze dostosowujemy świadczone przez nas usługi do Państwa potrzeb, istnieje możliwość udzielenia porady prawnej w formie opinii przesłanej drogą mailową.

Prawo rodzinne:
– rozwody
– alimenty
– władza rodzicielska
– ubezwłasnowolnienia

.
Prawo cywilne:
– opracowywanie wzorów umów
– opiniowanie umów (sprzedaży, rezerwacyjnych, deweloperskich, bankowych, najmu, dzierżawy, pożyczek, zlecenia, o dzieło)
– windykacja należności (ostateczne wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, próby ugodowe)
– dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy
– uwłaszczenia, zasiedzenia

Prawo pracy:
– porady prawne, jak również reprezentacja przed sądami pracowników
– wypowiedzenia umów o pracę
– ustalenie istnienia stosunku pracy
– odpowiedzialność za mienie powierzone