Udzielamy wsparcia prawnego przedsiębiorcą począwszy od etapu podejmowania decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności, poprzez pomoc w tworzeniu umów, dokumentacji i regulaminów zarówno dla pracowników jak też kontrahentów, procesy negocjacji, aż po reprezentację przed Sądami.

Dla przedsiębiorców już prowadzących działalność, proponujemy porady prawne i konsultacje zarówno „prewencyjne”, pozwalające wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie w każdej sytuacji – począwszy od etapu negocjacji kontraktów, poprzez sporządzenie ich treści, działania związane z prowadzeniem firmy – ochroną danych osobowych, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, aż do momentu reprezentowania przedsiębiorców przed sądami – w sytuacjach gdy kontrahenci zalegają z zapłatą należności za wykonane usługi lub gdy usługi zostały nienależycie wykonane, a skończywszy na reprezentowaniu klientów, którzy sami potrzebują pomocy – gdy znaleźli się w sytuacji utraty płynności finansowej. Podejmujemy się negocjacji zadłużenia naszych klientów, podejmujemy próby wystąpienia do właściwych organów, jeżeli są podstawy do umorzenia zaległości czy też rozłożenia jej na raty.

Specjalnie dla przedsiębiorców przygotowaliśmy ofertę zryczałtowanych pakietów obsługi prawnej. W przypadku chęci podjęcia stałej współpracy, zachęcamy do umówienia terminu spotkania, kiedy wspólnie wybierzemy, najlepszą dla Państwa opcję.

Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, jak również innych dziedzin prawa cywilnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, oferujemy stałe pakiety obsługi prawnej.

Korzyści płynące z pakietów:

-obniżenie kosztów obsługi prawnej

-stały kontakt z radcą prawnym

-dostęp do informacji o zmianach w prawie

-koszty obsługi prawnej będą stałe i przewidywalne

-kwartalne okresy rozliczeniowe pozwalają na pełne wykorzystanie wybranego pakietu

-konsultacje prawne telefoniczne, poprzez maila, dyżur radcy prawnego w firmie

PAKIET STANDARD PAKIET OPTIMA PAKIET PREMIUM

Liczba godzin do wykorzystania w okresie jednego kwartału

9

15 30
Cena każdej kolejnej godziny ponad ryczałt 210 zł 195 zł

185 zł

Zakres usług w ramach pakietu – bieżące doradztwo prawne świadczone przez radcę prawnego-windykacja należności-opracowywanie wzorów dokumentów i umów-sporządzanie opinii prawnych-przygotowywanie dokumentów rejestrowych, w tym również projektów uchwał-reprezentacja przed kontrahentami, sądami i urzędami
Kontakt

Telefoniczny, mailowy, jedno spotkanie w siedzibie kancelarii w m-cu

Telefoniczny, mailowy, jedno spotkanie w siedzibie kancelarii w m-cu, jedno spotkanie w siedzibie przedsiębiorcy w m-cu Telefoniczny mailowy, spotkania w siedzibie kancelarii – ilość nieograniczona (w ramach ilości dostępnych godzin), dwa spotkania w siedzibie przedsiębiorcy w m-cu
Dojazdy Nie dotyczy Na terenie miasta Krakowa i w promieniu 10 km od granicy w cenie, powyżej 1 zł za każdy km (w razie wyjazdów poza miasto dodatkowo liczony jest czas pracy)

Czas trwania umowy

Umowa zawierana na rok, z możliwością jej rozwiązania na koniec każdego kwartału Umowa zawierana na 2 lata, z możliwością jej rozwiązania na koniec każdego kwartału

Umowa zawierana na 2 lata, z możliwością jej rozwiązania na koniec każdego kwartału

Cena pakietu (podane w kwocie netto) 600 zł / 1 m-c 925 zł / 1 m-c

1700 zł / 1 m-c