Transport, przewóz, spedycja

Transport, przewóz, spedycja

Świadczymy usługi doradcze dla firm z sektora transportu. Sporządzamy odwołania od decyzji ITD i PIP, przeprowadzamy audyty prawne dokumentacji. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z umów przewozu i odszkodowań jak również niezapłaconych wierzytelności. Nasz zespół od dawna związany jest z branżą transportową. Obecnie właściciele firm transportowych znajdują się w…

Czytaj dalej

Klienci Indywidualni

Klienci Indywidualni

Osoby pracujące w naszym zespole od lat pomagają swoim klientom w wyborze optymalnych rozwiązań, jakie w danych okolicznościach są możliwe do uzyskania. Służymy pomocą w zakresie wielu dziedzin życia dotyczących m.in. majątku, finansów, nieruchomości, stosunku pracy, czy też spraw rodzinnych

Czytaj dalej

Firmy

Firmy

Udzielamy wsparcia prawnego przedsiębiorcą począwszy od etapu podejmowania decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności, poprzez pomoc w tworzeniu umów, dokumentacji i regulaminów zarówno dla pracowników jak też kontrahentów, procesy negocjacji, aż po reprezentację przed Sądami. Dla przedsiębiorców już prowadzących działalność, proponujemy porady prawne i konsultacje zarówno „prewencyjne”, pozwalające wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie w każdej sytuacji…

Czytaj dalej