201411.17

Zmiany w prawie konsumenta – nowa ustawa o prawach konsumenta, wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.!

Obecnie zajmujemy się zmianami w prawach konsumenta.

Z dniem 25 grudnia 2014 r. przestają obowiązywać dotychczasowe akty prawne w zakresie ochrony praw konsumenta : Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. oraz Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2009r.

Należy jednak pamiętać że nowa ustawa będzie dotyczyć jedynie umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. – do umów zawartych przed tą datą, zastosowanie nadal będą miały powyżej wskazane starsze ustawy.

W praktyce zmiany te oznaczają rewolucje przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy staną przed koniecznością zmodyfikowania szablonów umów zawieranych z konsumentami jak również regulaminów w przypadku sprzedaży na odległość. Należy przy tym pamiętać, że wbrew powszechnym opiniom, sprzedaż na odległość to nie tylko sprzedaż przez internet, ale to każda umowa podpisana poza siedzibą / lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

Od stycznia ruszy kampania medialna, informująca klientów o nowych prawach, dlatego warto już teraz dostosować swoją firmę do nadchodzących zmian!

Autor – Radca prawny Karolina Stanek