202002.14

Zakup nieruchomości obciążonej służebnością

Służebności obciążające nieruchomość

Zdarza się że nieruchomość którą zamierzamy nabyć obciąża służebność. Nie zawsze jest to sytuacja, która przemawia przeciwko nabyciu nieruchomości, ale trzeba mieć świadomość jak ta służebność ograniczy nam korzystanie z naszej własności. Zakup nieruchomości obciążonej służebnością jest częstym zjawiskiem w polskim systemie prawnym.

Służebności obciążają nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo służą  zaspokojeniu określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista). Każdorazowo jednak ograniczają  możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej właściciela.

Kodeks cywilny reguluje trzy rodzaje służebności: służebności gruntowe, służebności osobiste, służebność przesyłu. Sama służebność może powstać na podstawie umowy, orzeczenia sądowego czy zasiedzenia.

Służebności gruntowe to najczęściej służebność przechodu i przejazdu. Należy dokładnie przeanalizować treść tej służebności szczególnie przy zakupie działki. Czasem może się zdarzyć, że na niewielkich działkach budowlanych może ona bardzo ograniczyć możliwość zabudowy.

Służebności osobiste to głównie służebność mieszkania, która uprawnia osobę  do zamieszkiwania w danym mieszkaniu/domu.

Służebności przesyłu to z kolei służebność pozwalająca na doprowadzenie mediów np. wody, gazu czy energii elektrycznej. Uprawniony ma też prawo do dokonywania remontów, usuwania awarii tych urządzeń.

Przed zakupem nieruchomości należy bardzo uważnie zapoznać się z zapisami księgi wieczystej, gdzie służebności są odnotowane. Dokładna analiza umowy deweloperskiej pozwoli nam świadomie ocenić ograniczenia nieruchomości i zdecydować czy na pewno taki zakup będzie spełniał nasze oczekiwania.