201407.25

Umorzenie zaległych składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kwestie umorzenia zaległych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, reguluje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność .

Jakie składki podlegają umorzeniu:

-składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

-dotyczy to osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Ponadto umorzeniu podlegają również odsetki za zwłokę w płatności składek, koszty upomnienia, koszty opłat prolongacyjnych, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora ZUS, naczelnika urzędu skarbowego czy komornika.

Legitymacja czynna do złożenia wniosku:

-osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności, jak również spadkobierca tej osoby oraz osoba trzecia w przypadku jeżeli ZUS wydał decyzję w zakresie odpowiedzialności tejże osoby trzeciej za powstałe zobowiązania.

Wniosek można złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć w terminie 24 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej tj do dnia 15 stycznia 2015 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem, zapraszamy do śledzenia dalszych wpisów na blogu.