201508.31

Oferujemy obsługę w językach: rosyjskim, tureckim, gaugaskim

raisaRaisa Kirilowska

Od 1995 roku po zakończeniu Komratskiego Uniwersytetu, pracowała jako prawnik w Mołdawii. W roku 2010r. obroniła tytuł magistra ,stając się mistrzem prawa. Ma doświadczenie w praktyce prawa swojego kraju i prawa międzynarodowego. Wykładała prawo  na Uniwersytecie Komratskim w   Mołdawii w latach z 2006 -2008. W Polsce posiada doświadczenie w konsultacjach prawniczych, w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, w uzupełnianiu wniosków ,pomocy w procedurach otwierania kont bankowych i inne kwestii związanych z problemami obcokrajowców w Polsce.

Posługuje się w językiem polskim, rosyjskim, tureckim, gagauzkim.

Godziny pracy i konsultacji: poniedziałek – piątek od  godz.17.00, sobota od godz 9.00 po uprzednim umówieniu.

Zapisy po polsku pod numerem 12 445 91 51 

Zapisy po rosyjsku, turecku, gagausku +48 730 27 5883

Раиса Кирилловская. 

По окончанию в 1995 году Комратского Государственного университета работала юрисконсультом в Молдавии.  Maгистр права с 2010 года. Имеет опыт  в практике применения права своей страны и международного права.  С 2006 по 2008 г.г. преподавала право в Комратском университете  в Молдавии. В Польше имеет опыт работы в практике применения польского законодательства, в консультации и решении различных вопросов в администрациях и учреждениях, в оформлении документов и регистрационных бланков, в открытии банковских счетов и в регистрации в необходимых организациях, а также в решении других правовых вопросов иностранцев, находящихся в Польше.

Владеет языками: польским, русским, турецким, гагаузским.

Рабочее время для консультаций и встреч:  понедельник- пятница с 17.00 час, суббота с 9.00 час

 по адресу: г. Краков, ул. Гжегужецка 13/3

 по предварительной записи по тел в офисе ( на польском языке):  12 445 91 51

 ( на русском, турецком, гагаузском) +48 730 27 5883