202005.28

Odstąpienie od umowy deweloperskiej … i co dalej?

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

W obliczu pandemii koronawirusa rośnie liczba przypadków w której nabywca mieszkania lub domu jednorodzinnego nabywa prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. Dzieje się tak dlatego, że często deweloperzy nie są w stanie dotrzymać terminów wydania nieruchomości i przeniesienia ich własności. Nabywcy zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami, wyznaczają dodatkowy 120-dniowy termin dla dewelopera, jednak czasem ten termin może nie być wystarczający, a wówczas mogą pojawić się przesłanki umożliwiające nabywcy odstąpienie od umowy.

Jakie są skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej?

Mamy prawo domagać się zwrotu wpłaconych środków, natomiast nie mamy już prawa do mieszkania czy domu, który miał być przedmiotem transakcji.

Jakie wymogi należy spełnić aby odstąpić od umowy?

Umowa deweloperska powinna dokładnie określać te wymogi, zatem w pierwszej kolejności należy ją przeanalizować, zwykle potrzebne będzie oświadczenie złożone w formie pisemnej, często wymagany jest list polecony (warto wówczas wysłać takie oświadczenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dodatkowo jeżeli wpisane zostało w księgach wieczystych roszczenie nabywcy o przeniesienie własności nieruchomości, dla skuteczności odstąpienia od umowy, konieczna będzie zgoda na wykreślenie tego roszczenia.

Czy odstąpienie od umowy deweloperskiej będzie zawsze bezpieczne i pozwoli nam ochronić wpłacone środki?

Wszystko zależeć będzie od indywidualnych sytuacji, każda umowa jest inna i aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, należy ją dokładnie przeanalizować. Ważny jest również etap inwestycji, sytuacja finansowa dewelopera. Zdarzają się sytuację gdy bardziej korzystne jest jednak sfinalizowanie transakcji zakupu. Jeżeli masz podobny problem, zapraszamy do kontaktu, wówczas wskażemy najbezpieczniejsze dla Ciebie rozwiązanie.