202001.14

Jak prawo chroni nabywcę mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera?

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, deweloper ma obowiązek zapewnienia nabywcy jeden z następujących środków ochrony: 1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy 2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową 3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową 4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy Co to w praktyce oznacza…

201507.27

W jaki sposób firmy transportowe mogą skutecznie walczyć o swoje należności

W ostatnim czasie branża transportowa jako jedna z nielicznych zanotowała wzrost zadłużenia. Sytuacja ta jest wynikiem nie tylko twardej polityki Niemiec dotyczącej wprowadzenia płac minimalnych dla kierowców, ale również, a może przede wszystkim sankcji nałożonych przez UE na Rosję i Rosji na produkty importowane m.in. z Polski. Według danych Krajowego Rejestru Dłużników z lutego 2015…

201503.23

Mobbing

Na fali tematyki mobbingowej warto spojrzeć na temat z innej perspektywy, czyli oczami pracodawcy. Jakie działania może on podjąć chcąc bronić się przed niesłusznym posądzeniem o mobbing? Niesłuszne posądzenie o mobbing : 1.) Odszkodowanie na mocy art. 612 Kodeksu pracy, 2)  Powództwo o naruszenie dóbr osobistych 3)  Prywatny akt oskarżenia o zniesławienie W pierwszej kolejności…

201503.02

Przewoźnik to nie „chłopiec do bicia”

Przewoźniku, pamiętaj, że Konwencja CMR kształtuje przesłanki egzoneracyjne w sposób szerszy, niż przepisy prawa krajowego. Kontynuując temat transportu międzynarodowego, szczególną uwagę należy zwrócić na zasady odpowiedzialności przewoźnika w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu. Odpłatny transport międzynarodowy regulowany jest przede wszystkim przepisami Konwencji CMR z dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. 1962 r….

201502.15

Przewoźniku, zabezpiecz swoje prawa!

Transport międzynarodowy to nie tylko intratny biznes, właściciele firm przewozowych powinni przede wszystkim mieć na uwadze, że przekraczanie granic handlowych może być równoznaczne z przekroczeniem granic prawnych. Zawierając umowę przewozu, która wiąże się z koniecznością dostarczenia towaru do innego kraju należy pamiętać o klauzulach umownych ograniczających naszą ewentualną odpowiedzialność kontraktową do granic polskiego wymiaru sprawiedliwości….

201502.06

Czy „przesyłka za pobraniem” to tylko tani chwyt marketingowy?

Rosnąca popularność sprzedaży online sprzyja rozwojowi rynku usług kurierskich. Zakupy w sklepie internetowym związane są zazwyczaj z koniecznością dostarczenia towaru do odbiorcy, zamieszkałego w innej miejscowości niż siedziba sprzedawcy, tym samym liczba firm oferujących usługi przewozu towarów rośnie jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”. Trzeba pamiętać, że sprzedaż internetowa związana jest jednak z ryzkiem niedostarczenia lub…

201502.01

Overbooking czyli … ekstra pieniądze na wakacje!

Zjawisko tzw. overbookingu (nadsprzedaży biletów) ku niewiedzy i zaskoczeniu pasażerów stanowi powszechną praktykę wśród przewoźników lotniczych. W celu zminimalizowania strat spowodowanych niewyprzedaniem wszystkich miejsc w samolocie, linie lotnicze stosują praktykę overbookingu. Oznacza to, że na dany lot sprzedawanych jest więcej biletów niż jest faktycznych miejsc w samolocie. Wobec tego zdarzyć się może, że pomimo wykupienia…

201411.17

Zmiany w prawie konsumenta – nowa ustawa o prawach konsumenta, wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.!

Obecnie zajmujemy się zmianami w prawach konsumenta. Z dniem 25 grudnia 2014 r. przestają obowiązywać dotychczasowe akty prawne w zakresie ochrony praw konsumenta : Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. oraz Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny…

201407.28

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h.

Obecnie zajmujemy się tematem odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.  na podstawie art. 299 k.s.h. Zwrócimy uwagę na legitymację bierną pozwanego, nawiązując tym samym do okresu w jakim sprawowany był zarząd. W interesie powoda jest wskazanie jak największej liczy członków zarządu, gdyż zwiększa się tym samym prawdopodobieństwo na zaspokojenie roszczenia. Art. 299 § 2 k.s.h….

201407.25

Umorzenie zaległych składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kwestie umorzenia zaległych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, reguluje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność . Jakie składki podlegają umorzeniu: -składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. -dotyczy to…