201407.28

Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h.

Obecnie zajmujemy się tematem odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.  na podstawie art. 299 k.s.h. Zwrócimy uwagę na legitymację bierną pozwanego, nawiązując tym samym do okresu w jakim sprawowany był zarząd. W interesie powoda jest wskazanie jak największej liczy członków zarządu, gdyż zwiększa się tym samym prawdopodobieństwo na zaspokojenie roszczenia. Art. 299 § 2 k.s.h….

201407.25

Umorzenie zaległych składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kwestie umorzenia zaległych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, reguluje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność . Jakie składki podlegają umorzeniu: -składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. -dotyczy to…