202006.17

Dlaczego tak ważne jest sprawdzenie księgi wieczystej przez zakupem nieruchomości?

Czym są księgi wieczyste? Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który informuje o stanie prawnym nieruchomości. Pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości, a także dowiedzieć się o obciążeniach danej nieruchomości. W naszym kraju możemy korzystać z systemu teleinformatycznego obsługujący księgi wieczyste Elektroniczne Księgi Wieczyste, który dostępny jest poda adresem: https://ekw.ms.gov.pl/ Jeszcze przed…

202005.28

Odstąpienie od umowy deweloperskiej … i co dalej?

W obliczu pandemii koronawirusa rośnie liczba przypadków w której nabywca mieszkania lub domu jednorodzinnego nabywa prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. Dzieje się tak dlatego, że często deweloperzy nie są w stanie dotrzymać terminów wydania nieruchomości i przeniesienia ich własności. Nabywcy zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami, wyznaczają dodatkowy 120-dniowy termin dla dewelopera, jednak czasem ten termin…

202003.28

Umowa deweloperska a koronawirus COVID 19

Mając na względzie panującą w kraju i na świecie sytuację związaną z koronawirusem COVID 19, postanowiliśmy wyjaśnić wasze wątpliwości związane ze statusem podpisanym dotychczas umów deweloperskich i przyszłych losach umów przyrzeczonych ustanawiających odrębną własność mieszkania lub domu i przeniesienia ich własności. Jakie prawa przysługują nabywcy nieruchomości jeżeli deweloper nie dotrzyma terminu podpisania umowy przyrzeczonej, czyli…

202003.25

Jakie konsekwencje ma podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej?

Raczej nie budzi niczyjej wątpliwości że do skutecznego przeniesienia własności nieruchomości czyli jej sprzedaży, darowania, zamiany itd. konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Jeżeli uchybimy temu obowiązkowi wówczas dokonana czynność prawna będzie nieskuteczna, zatem nie będzie możliwości chociażby dokonania wpisu nowego właściciela w księgach wieczystych. Co nam daje podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w formie…

202002.14

Zakup nieruchomości obciążonej służebnością

Zdarza się że nieruchomość którą zamierzamy nabyć obciąża służebność. Nie zawsze jest to sytuacja, która przemawia przeciwko nabyciu nieruchomości, ale trzeba mieć świadomość jak ta służebność ograniczy nam korzystanie z naszej własności. Zakup nieruchomości obciążonej służebnością jest częstym zjawiskiem w polskim systemie prawnym. Służebności obciążają nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo służą  zaspokojeniu…

202001.14

Jak prawo chroni nabywcę mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera?

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wpisem, z którego dowiesz się jak prawo chroni nabywcę mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera, co zwykle oferują deweloperzy w zakresie ustawowej ochrony i co w przypadku ogłoszenia przez dewelopera upadłości? Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, deweloper ma obowiązek zapewnienia…

201507.27

W jaki sposób firmy transportowe mogą skutecznie walczyć o swoje należności

W ostatnim czasie branża transportowa jako jedna z nielicznych zanotowała wzrost zadłużenia. Sytuacja ta jest wynikiem nie tylko twardej polityki Niemiec dotyczącej wprowadzenia płac minimalnych dla kierowców, ale również, a może przede wszystkim sankcji nałożonych przez UE na Rosję i Rosji na produkty importowane m.in. z Polski. Według danych Krajowego Rejestru Dłużników z lutego 2015…

201503.23

Mobbing

Na fali tematyki mobbingowej warto spojrzeć na temat z innej perspektywy, czyli oczami pracodawcy. Jakie działania może on podjąć chcąc bronić się przed niesłusznym posądzeniem o mobbing? Niesłuszne posądzenie o mobbing : 1.) Odszkodowanie na mocy art. 612 Kodeksu pracy, 2)  Powództwo o naruszenie dóbr osobistych 3)  Prywatny akt oskarżenia o zniesławienie W pierwszej kolejności…

201503.02

Przewoźnik to nie „chłopiec do bicia”

Przewoźniku, pamiętaj, że Konwencja CMR kształtuje przesłanki egzoneracyjne w sposób szerszy, niż przepisy prawa krajowego. Kontynuując temat transportu międzynarodowego, szczególną uwagę należy zwrócić na zasady odpowiedzialności przewoźnika w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu. Odpłatny transport międzynarodowy regulowany jest przede wszystkim przepisami Konwencji CMR z dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. 1962 r….

201502.15

Przewoźniku, zabezpiecz swoje prawa!

Transport międzynarodowy to nie tylko intratny biznes, właściciele firm przewozowych powinni przede wszystkim mieć na uwadze, że przekraczanie granic handlowych może być równoznaczne z przekroczeniem granic prawnych. Zawierając umowę przewozu, która wiąże się z koniecznością dostarczenia towaru do innego kraju należy pamiętać o klauzulach umownych ograniczających naszą ewentualną odpowiedzialność kontraktową do granic polskiego wymiaru sprawiedliwości….

201502.06

Czy „przesyłka za pobraniem” to tylko tani chwyt marketingowy?

Rosnąca popularność sprzedaży online sprzyja rozwojowi rynku usług kurierskich. Zakupy w sklepie internetowym związane są zazwyczaj z koniecznością dostarczenia towaru do odbiorcy, zamieszkałego w innej miejscowości niż siedziba sprzedawcy, tym samym liczba firm oferujących usługi przewozu towarów rośnie jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”. Trzeba pamiętać, że sprzedaż internetowa związana jest jednak z ryzkiem niedostarczenia lub…

201502.01

Overbooking czyli … ekstra pieniądze na wakacje!

Zjawisko tzw. overbookingu (nadsprzedaży biletów) ku niewiedzy i zaskoczeniu pasażerów stanowi powszechną praktykę wśród przewoźników lotniczych. W celu zminimalizowania strat spowodowanych niewyprzedaniem wszystkich miejsc w samolocie, linie lotnicze stosują praktykę overbookingu. Oznacza to, że na dany lot sprzedawanych jest więcej biletów niż jest faktycznych miejsc w samolocie. Wobec tego zdarzyć się może, że pomimo wykupienia…